Historia "Tęczowej Krainy"

Publiczne Przedszkole Nr 2 „ Tęczowa Kraina” w Choszcznie rozpoczęło działalność
w 1979 roku z setką dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 1995 r. w sali gimnastycznej została utworzona grupa żłobkowa, do której uczęszczają dzieci od 1 do 3 roku życia. Liczba wychowanków zwiększyła się do 125 dzieci. Brak sali gimnastycznej wymusił reorganizację pomieszczeń. Obszerna szatnia dzieci została wyremontowana
i zaadoptowana na salę gimnastyczną. Szatnię przeniesiono na szeroki korytarz przy salach dzieci. Tym sposobem placówka zyskała salę gimnastyczną. Do września 2016 roku przedszkole posiadało 5 sal dydaktycznych i salę gimnastyczną. Dzieci zakwalifikowane były do oddziałów o zbliżonym wieku 3, 4, 5 i 6 – latków i grupy żłobkowej. Obecnie ze względu na zmiany w prawie oświatowym (6 latki pozostały w placówce – nie rozpoczęły nauki w szkole w klasie I) przedszkole liczy 6 oddziałów. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych sala gimnastyczna została zaadoptowana na salę dydaktyczną dla dzieci sześcioletnich.


Rodzice naszych wychowanków aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Od 2011 roku przy przedszkolu działa Stowarzyszenie Rodziców „ Tęczowa Kraina”, które współpracuje z przedszkolem w codziennych zadaniach edukacyjnych i wychowawczych, współorganizuje i finansuje imprezy dla dzieci przedszkolnych. W 2012 roku nasze przedszkole wraz ze Stowarzyszeniem rodziców „Tęczowa Kraina” otrzymało II nagrodę
w konkursie „Otwarta Szkoła” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Fundację Edukacji dla Demokracji. Nagrodzone zostały nasze działania w obszarze: Włączanie rodziców w życie szkoły w projekcie pod nazwą „Koło Teatralne Rodziców –
by dzieci były szczęśliwe”
. Wniosek zawierał opis działań w realizacji przedstawień teatralnych rodziców dla dzieci.

W 2003 roku nasza placówka po raz pierwszy została wyróżniona Polskim Certyfikatem Jakości „Partnerskie Przedszkole”. Honorowy tytuł odebraliśmy z rąk Sekretarza Stanu Barbary Labudy. W roku 2015 Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” został nam przyznany po raz trzeci – tym razem dożywotnio. Program stanowił kanwę działań służących rozwijaniu partnerstwa pomiędzy przedszkolem, rodzicami a środowiskiem lokalnym oraz podnoszenia standardów pracy placówki w wielu obszarach jego funkcjonowania. Wypracowane efekty stały się mocną stroną pracy przedszkola.

Nasza praca została wyróżniona również certyfikatami: „Szkoła przyjazna żywieniu
i aktywności fizycznej”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Zaczytane przedszkole”
. Bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole”. W 2017 r. za aktywne uczestnictwo w programie został przyznany nam Herb Optymizmu, a w 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat „Optymistycznego Przedszkola”.

Od początku swej działalności placówką kierowało tylko dwóch dyrektorów, pierwszy Anna Jans, obecny – Filomena Bireta pełni funkcję od 1991 roku. Jest magistrem wychowania przedszkolnego, nauczycielem dyplomowanym, tworzy bardzo dobre warunki do wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, dba o zapewnienie dzieciom możliwości zabawy
i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zarządzając placówką wychodzi naprzeciw potrzebom i problemom dzieci, oczekiwaniom rodziców a także środowiska lokalnego. Wyrazem uznania za jej zaangażowanie w pracę oraz pasję, z jaką działa na rzecz środowiska wychowania przedszkolnego jest przyznany w 2012 roku prestiżowy tytuł „Perła optymizmu”, który otrzymała z rąk Kapituły Optymistycznego Przedszkola oraz Nagroda Burmistrza Choszczna w 2015 roku. Ogromnym sukcesem Pani Dyrektor jest stworzenie wyjątkowego klimatu do współpracy z rodzicami. Efektem tych relacji było powstanie w 2011 r. Stowarzyszenia Rodziców „Tęczowa Kraina”, które wspiera i pomaga w organizacji imprez dla przedszkolaków.
Z obszernej działalności stowarzyszenia na uwagę zasługują charytatywne bale kostiumowe dla rodziców, dochód z imprez finansuje zadania przedszkola.

Ciekawą inicjatywą stowarzyszenia jest działalność koła teatralnego i wystawianie autorskich przedstawień teatralnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
z terenu miasta i gminy Choszczno. Do tej pory na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury odbyło się 11 przedstawień w wykonaniu rodziców.

Jako doświadczony nauczyciel dostrzega indywidualne potrzeby i problemy wychowanków, zabiega o tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedszkolaków. Wspiera rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków motywując do podejmowania wyzwań, interesując się osiągnięciami przedszkolaków i kibicując w rywalizacji konkursowej. Co roku dzieci niecierpliwie czekają na imprezę pt. „Mikołaje na stalowych rumakach”, której jest pomysłodawczynią. Panią Dyrektor można zobaczyć w przedszkolu przebraną za Myszkę Mini, Dziewczynkę czy Optymistyczną Tęczę a wszystko po to, by sprawić radość dzieciom. Jest pełnym energii i kreatywnym dyrektorem, potrafi własnym przykładem zainspirować grono pedagogiczne, pracowników i rodziców do podejmowania inicjatyw na rzecz dobra dzieci oraz rozwoju przedszkola. Bardzo dobrze zna placówkę, bo od lat nią kieruje i kreuje jej działalność. Najlepiej widzi potrzeby Tęczowej Krainy zarówno te bieżące jak i perspektywiczne. Potrafi dostrzec nowe możliwości rozwoju placówki w zmieniającej się rzeczywistości.

Różnorodność programów edukacyjnych i profilaktycznych wspiera realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz inicjuje nowe rozwiązania w tym zakresie. Przedsięwzięciem, które sprzyja podnoszeniu poziomu pracy przedszkola jest wdrażany od 2004 r. program Optymistyczne Przedszkole, skierowany nie tylko do wychowanków ale
i rodziców oraz pracowników placówki. Celem tego programu jest wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie optymizmu, uczenie podejmowania działań konstruktywnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ważne jest aby dzieci były tolerancyjne, wrażliwe, zaangażowane, aby rozwijały swoje talenty i zainteresowania. Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale także obejmuje nauczycieli, personel
i rodziców. Uczestnictwo w tym programie uruchomiło wiele ciekawych form pracy
z dziećmi, jak chociażby Dzień Optymisty, podczas którego przedszkolaki promują optymizm wśród rodziców i mieszkańców Choszczna.

Doskonałym przykładem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest wieloletnia i owocna współpraca z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie, zainicjowana podczas tworzenia programu edukacyjno-profilaktycznego STOPEK. Program realizowany w naszej gminie powstał z myślą o bezpieczeństwie przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych. Rozwijająca się współpraca zaowocowała cyklem przedstawień teatralnych pt. „Stopkowe przygody”. Przedstawienia odgrywane przez funkcjonariuszy policji podnoszą ważne aspekty wychowawcze i profilaktyczne, są głośnym wydarzeniem w środowisku oświatowym miasta
i gminy. Za wspieranie działań profilaktycznych na rzecz dzieci w 2014 roku pani Filomena Bireta otrzymała Honorową Odznakę NSZZ Policjantów.
Przedszkolowo.pl logo